Een foto zegt meer dan 1000 woorden

Inloggen voor leden

Ieder lid heeft de mogelijkheid om 12 foto's in de gallery te tonen.
Het beheer is bij de leden, zodat zij dit regelmatig kunnen wisselen.
De volgorde is alfabetisch, maar schuift per dag één plaats op, zodat iedere exposant een keer bovenaan staat.

Druk op F11 voor een groter scherm.

 

Foto op internet zonder toestemming

Het is zondagochtend wanneer je ontwaakt na een leuk avondje stappen. Later die middag word je opgebeld door je vrienden die enthousiast zijn over een foto van jou die is gepubliceerd op de website van jullie stamkroeg. Jij reageert geschrokken en zoekt meteen de foto op. Jouw foto prijkt groot op de hoofdpagina van de website. Nu is het geen slechte foto, maar je voelt je er niet prettig bij. Mag de fotograaf deze foto zonder jouw toestemming nemen en op zijn website plaatsen?

Toestemming nodig?

Uitgangspunt is dat je toestemming nodig hebt van degene van wie jij een foto wilt maken. Betekent dit dat jij als fotograaf altijd toestemming moet vragen aan (onbekende) mensen van wie jij een foto wilt maken? Het antwoord hierop is nee. Wanneer mensen zich op een publieke plaats bevinden, dan is hun uitdrukkelijke toestemming niet nodig voor het nemen van foto’s van hen. De gemaakte foto’s mogen echter niet zomaar gebruikt worden (denk hierbij aan het publiceren op bijvoorbeeld het internet). Het portretrecht komt hierbij om de hoek kijken.

Wat is het portretrecht?

Het portretrecht is neergelegd in de artikelen 20 en 21 van de Auteurswet en geeft de geportretteerde onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van zijn portret. In deze artikelen wordt een onderscheid gemaakt tussen afbeeldingen die in opdracht zijn genomen en afbeeldingen die niet in opdracht zijn genomen. Voor portretten die in opdracht zijn genomen geldt dat deze alleen openbaar mogen worden gemaakt met toestemming van de geportretteerde of, gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden. Als er meerdere personen op de afbeelding staan, dan is voor openbaarmaking van de afbeelding de toestemming van al deze personen of, gedurende tien jaren na hun overlijden, van hun nabestaanden nodig.

Foto niet in opdracht genomen?

Als een portret niet in opdracht is genomen, dan mag de maker daarvan het portret openbaar maken zonder toestemming van de geportretteerde. Een dergelijke openbaarmaking is echter niet geoorloofd  voor zover een redelijk belang van de geportretteerde of, na zijn overlijden, van diens nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet. Een redelijk belang kan zijn gelegen in bijvoorbeeld de schending van de privacy van de geportretteerde of het feit dat de geportretteerde in de afbeelding belachelijk wordt gemaakt. Als een geschil hierover tot een rechtszaak leidt, dan zal de rechter na moeten gaan welk belang zwaarder weegt: het recht op privacy of het recht op vrije meningsuiting.

Bron:  Jurofoon d.d. 19-04-2016

 

 

 

 

 

 

Logo Fotoclub Heerenveen

Anne Froukje Schotanus-van der Woude

Laatste upload: 4 april 2024

© Anne Froukje Schotanus-van der Woude | www.fotoclubheerenveen.nl