Een foto zegt meer dan 1000 woorden

Inloggen voor leden

Meer en meer professionele fotografen en fotocritici constateren dat het verschil in kwalitatieve inhoud tussen professionele- en amateurfotografie geringer wordt. Sommigen van hen drukken zich sterker uit: dit verschil is soms totaal niet meer merkbaar. Daarom zal ik vanaf nu niet meer het woord amateurfotografen gebruiken. Mijn onderscheid is voortaan: professionele en vrijetijdsfotografen.

Karel Maat, Focus nr. 1, 2010

Logo Fotoclub Heerenveen

Agenda

Agenda en thema’s Fotoclub Heerenveen, seizoen 2021-2022

De fotoclubavonden worden gehouden op woensdagavond om de 4 weken van 19.30 tot ongeveer 22.00-22.30 uur. Per clubavond kunnen 1 of 2 foto’s afgedrukt ingeleverd worden; verzorgd in passe-partout, in een lijst of opgeplakt. Voor dit seizoen willen we weer fysiek bij elkaar komen, onder voorbehoud van de covid regels. Zou de regels veranderen en worden aangescherpt, dan vallen we weer terug op online bijeenkomsten.


De thema’s voor het komende seizoen staan hieronder.
Bekijk het overzicht, print het uit en doe het in je cameratas, zodat je daar nu al rekening mee kunt houden en je ruim van te voren op de thema’s in kunt spelen.

Voor dit seizoen hebben we een beschrijvingen van de thema's beneden. 
Als jij vindt dat jouw foto in het onderwerp en thema past, neem hem dan mee!


Woensdag 1 september 2021, thema “Vrij in Kleur” (Kleur en eventueel ook extra in zwart-wit)

Het onderwerp is vrij, maar deze keer met specifieke aandacht voor de kracht van kleur.  Kleuren, al of niet complementair, kunnen een foto echt geslaagd maken. Ze zijn dan bepalend voor de compositie en sfeer. Toch wordt er tegenwoordig ook weer veel in zwart-wit gefotografeerd. Hangt dat van je eigen voorkeur af of vooral van het onderwerp en de foto die je maakt? 

Kleuren geven een foto kracht, andersom kan ook. Kleuren leiden juist van het onderwerp en verstoren de compositie.

Leuke uitdaging om dat eens naast elkaar te zetten.

In de eerste plaats gaat het om twee echt uitgesproken kleurenfoto’s. En als je wilt kun je die foto’s ook omzetten in zwart-wit om aan te tonen dat zonder kleur de foto niet geslaagd is!

Locatie: Rottum

 

Woensdag 6 oktober 2021, thema “Geluksmoment en / of  Een grote teleurstelling “ (Kleur of zwart wit)

Emoties zorgen voor een extra diepgang in de foto’s. Het zijn abstracte gevoelens, die soms best moeilijk zijn om fotografisch te vangen. Het mooie bij dit thema is ook dat wat voor de een geluksmoment is, dat dat voor een ander juist de grote teleurstelling kan zijn. Denk maar aan sporten. De twee foto’s mogen in die zin een kleine serie zijn van 2. 

Locatie: Centra

 

Woensdag 3 november 2021, thema “Old school foto” (Kleur of zwart wit)

Bij old school foto’s denken we al snel aan de analoge camera en donkere kamer. Of de foto’s op glasplaten met veel vervuilen aan de randen. Dat mag hier allemaal. Je kunt er ook een sepia foto van maken.
Een andere gedachte is meer op de inhoud; ‘zoals het vroeger was’. Oude stadsgezichten, old fasion, vintage, retro en dergelijk.

Tips: https://thomgoertel.com/old-school-boxing 

https://www.pinterest.com/Kenny1Thomas/old-school/

https://en.wikipedia.org/wiki/Retro_style

Locatie: Centra

 

Woensdag 24 november 2021, Workshop, óf een clubavond, thema “Vrij” - nog nader invullen

Locatie: Rottum

 

Woensdag 1 december 2021, thema “Abstracte foto” (Kleur)     (LET OP EEN WEEK)

Bij abstracte foto’s gaat het primair om het artistieke en dat het vervreemdende beeld een bepaald gevoel of emotie oproept. De werkelijkheid is niet of nauwelijks meer waar te nemen.
Hoewel het gefotografeerde onderwerp er niet meer toe doet, kunnen de abstracte foto’s wel degelijk een thema hebben. Dat kun je onder woorden brengen als je de foto’s een naam geeft. 

Locatie: Centra

 

Woensdag 5 januari 2022, Workshop 

Wordt nog nader ingevuld; als er suggesties zijn, laat dat maar weten! 

Locatie: Centra

 

Woensdag 19 januari 2022, Bondsfotowedstrijd     (LET OP, TWEE WEKEN)

Op deze avond worden uit 35 foto’s (die geselecteerd zijn door de werkgroep), 10 foto’s geselecteerd die opgestuurd zullen worden voor de Bondsfotowedstrijd.

Locatie: Rottum

 

Woensdag 2 februari 2022, thema “Macro of close-up” (Kleur of zwart wit)    (LET OP, TWEE WEKEN)

Vooral in het fotograferen van bloemen is deze techniek populair, maar het kan ook bij hele andere thema’s worden toegepast. Bijvoorbeeld van detailopnamen mens, dier of voorwerp.

Locatie: Centra

 

Woensdag 2 maart 2022, thema “Spelen met water (Kleur of zwart wit)

Spelen met water is fascinerend of je nu jong of oud bent. Dit kan op diverse manieren tot uiting worden gebracht. Op het strand, een waterkraan, een tuinslang, vogels in het water enzovoort. 

Dit kan middels een shoot in scene worden gezet, spontaan georganiseerd of een mooi moment dat je ongepland tegenkomt.

Locatie: Centra

 

Woensdag 6 april 2022, thema “De schaduwkant – letterlijk of figuurlijk” (Kleur of zwart wit)

Zonder schaduw geen licht. Zonder licht geen foto’s! Door slim gebruik te maken van het licht ontstaan schaduwen die onze foto’s een 3-dimensionaal karakter geven. Dat is de letterlijke interpretatie, maar het kan ook figuurlijk gezien worden. Every cloud has a silver lining! 

Tips: https://digital-photography-school.com/shadows-in-photography/  

https://fixthephoto.com/shadow-photography-tips.html

Locatie: Centra

 

Woensdag 11 mei 2022, ALV en thema ” Vrij: “Je beste foto van het jaar”. (Kleur of zwart wit)

We vragen altijd een deskundige van buiten om een selectie van 6 foto’s te maken. 

Gewoonlijk wordt op deze avond ook de ALV gehouden, maar het kan zijn dat we met een voorstel komen om de ALV op een ander moment van het jaar te houden. Nadere informatie hierover volgt later..

Locatie: Rottum

 


Bij het bespreken van de foto’s letten wij op:

  • Past deze foto in het thema?
  • Wat roept deze foto op; wat wil je met deze foto vertellen?
  • Waarom heb je dit camerastandpunt gekozen?
  • Is de belichting goed? Hoe is het contrast?
  • Hoe is de verhouding scherpte-onscherpte?
  • Waar wordt je oog het eerst naar toe getrokken en is dat ook jouw bedoeling?
  • Is de afwerking verzorgd, in passe-partout en/of ingelijst?

De getoonde foto’s worden op positieve en kritische wijze bespreken om elkaar te stimuleren.
De sterke en zwakke elementen in de foto komen zo tot uitdrukking, wat leerzame momenten oplevert.

Alles wat maar weerspiegelt zoals water, glas, glimmende oppervlakken e.d.is mogelijk, als de spiegeling maar duidelijk naar voren komt.