Een foto zegt meer dan 1000 woorden

Inloggen voor leden

Meer en meer professionele fotografen en fotocritici constateren dat het verschil in kwalitatieve inhoud tussen professionele- en amateurfotografie geringer wordt. Sommigen van hen drukken zich sterker uit: dit verschil is soms totaal niet meer merkbaar. Daarom zal ik vanaf nu niet meer het woord amateurfotografen gebruiken. Mijn onderscheid is voortaan: professionele en vrijetijdsfotografen.

Karel Maat, Focus nr. 1, 2010

Logo Fotoclub Heerenveen

Agenda

Agenda en thema’s Fotoclub Heerenveen, seizoen 2018-2019
___________________________________________________________________­­­­­­­­­_________

De fotoclubavonden worden gehouden op woensdagavond om de 4 weken van 19.30 tot ongeveer 22.00-22.30 uur. Per clubavond kunnen 1 of 2 foto’s afgedrukt ingeleverd worden; verzorgd in passe-partout, in een lijst of opgeplakt.
___________________________________________________________________­­­­­­­­­_________

De thema’s voor het komende seizoen staan hieronder.
Bekijk deze, print ze en doe ze in je cameratas, zodat je daar nu al rekening mee kunt houden en je ruim van te voren op de thema’s in kunt spelen.

Voor dit seizoen hebben we een kort beschrijvingen van de thema's. 
Als jij vindt dat jouw foto in het onderwerp en thema past, neem hem dan mee! ___________________________________________________________________________

Woensdag 5 september, thema “Vrij”

Woensdag 3 oktober, thema “Zee”
Een zee is een grote hoeveelheid water, die in verbinding staat met een andere zee of oceaan.
Beelden van stranden, kliffen ed. behoren zeker thuis bij dit onderwerp. 

Woensdag 31 oktober, thema “Foto met tegenlicht”
Opnamesituatie waarbij de lichtbron achter het hoofdonderwerp van de foto staat; ook het tegenlicht zelf kan het onderwerp zijn.

Woensdag 28 november, thema “Gouden uur / Blauw uur”
Het Gouden uur is de korte periode na zonsopgang of voor zonsondergang. Het blauwe uur is onderdeel van de schemering die daaraan voorafgaat of erna komt.

Woensdag 12 december, thema “Vrij”

Woensdag 9 januari, Bondsfotowedstrijd
Op deze avond worden uit 35 foto’s (die geselecteerd zijn door de werkgroep), 10 foto’s geselecteerd die opgestuurd zullen worden voor de Bondsfotowedstrijd.

Woensdag 23 januari, Workshop Portretfotografie

Woensdag 6 februari, thema “Gedurfd”
Is geen standaardfoto. Kan verkeerd zijn ingekaderd of abrupt afgesneden, maar ook respectvol naakt. Trefwoorden: ordinair, gemanipuleerd, rampzalig, gekunsteld, heiligschendend enz.

Woensdag 6 maart, thema “Muziek”
Persoon/personen die bezig is/zijn met muziek; ook een beeld van een instrument is mogelijk

Woensdag 3 april, thema “Herhaling”
Ritme en regelmaat bij herhaalde elementen kunnen zorgen voor een sterk beeld.

Woensdag 1 mei, ALV en thema “Jouw beste foto” (1 foto meenemen)

Algemene ledenvergadering tot de pauze. Van tevoren sturen we de agenda rond met de eventuele bijlagen. Na de pauze de fotobespreking. Neem 1 van jouw betere foto’s mee.

Wij vragen iemand van buiten de club om ze te bespreken en te beoordelen.

Bij het bespreken van de foto’s letten wij op:

  • Past deze foto in het thema?
  • Wat roept deze foto op; wat wil je met deze foto vertellen?
  • Waarom heb je dit camerastandpunt gekozen?
  • Is de belichting goed?  Hoe is het contrast?
  • Hoe is de verhouding scherpte-onscherpte?
  • Waar wordt je oog het eerst naar toe getrokken en is dat ook jouw bedoeling?
  • Is de afwerking verzorgd, in passe-partout en/of ingelijst?

De getoonde foto’s worden op positieve en kritische wijze bespreken om elkaar te stimuleren.
De sterke en zwakke elementen in de foto komen zo tot uitdrukking, wat leerzame momenten oplevert.